Рубрика: Մայրենի

Քերականություն

Բ-Պ-Փ ուղղագրություն

ա. գինարբուք,աղբակույտ, ամփոփել, ամպհովանի, երեսսրբիչ, աղբյուր,սփրթնել,սպրդել, թմբլիկ, դրմբոց, թրմփալ, թփրտալ, խաբկանք, խափշիկ, անխաբ, անխափան, անկապտելի, կապկպել, կափկափել, ձերբազատտվել, դարբին, ուրբաթ,   համբ երություն, շամփուր, ծոպավոր, Ծոփք, սրբապատկեր, ժայռակոփ, կոպ, նրբահնչյուն, Աբխազիա, Հակոբյան, ընդհուպ,  գռփել, հարբուխ, ըմբոշխնել, բամբ, բամփել, ամպշող, հուսախաբ, խծբծանք, արբենալ, Արփինե, դարպաս, սիբեխ, ըմբշամարտ, տրոփյուն, հպանցիկ, ներբան, ներբողել, տերփողել, տարփանք, ճողոպրել, պատշգամբ, տարբերություն, սրբատեղի, աղբանոց, նրբիրան, կոփվել, շփերթ, ակնակապիճ, գիպս, շամփուր, ճամպրուկ, սփոփվել, գրաբար, որբևայրի,  ամբարիշտ, երբեմն, երփնագույն, աղբարկղ, թարփ, ծովափ իբրև, երբ, փափագ, պապակ, ճամփորդ, Համբարձումյան, լիրբ, թփթփացնել, երբեմնի, երբևէ, դափնեպսակ, թափք, ծփծփան, ողբաձայն, դափնեվարդ, ողբերգակ, խաբուսիկ, ցայտաղբյուր, տուրուդմբոց, թեպետ:

բ․երկնահուպ, թփուտ, աբշիռ,ամբարձիչ, ապշել, հապշտապ,հափշտակել, հապճեպ, խաբել, խարխափել, համբույր, ներամփոփ, ապստամբել, Հռիփսիմե, ձերբակալել, թմբկաթաղանթ, երփներանգ, հուպ տալ, վիրապ, քարակոպ, սեպ-սև, նրբանկատ, թափառաշրջիկ, ամենասուրբ, աղբահան, լեփլեցուն, շեղբ, ժպտուն, դեփ-դեղին, նրբաճաշակ, ոսկեծուպ, ոսկեծոպ, ալեծուփ, նրբին, աղբատար, նրբերշիկ, զամբիկ, հղփանալ, ողբերգություն, դաբնի, ճեպընթաց, Գաբրիել, շերեփուկ, հպվել, նրբանցք, թափանցիկ, հարբեցող, պարփակվել, փրփրադզ, ափսե, ափսոսալ, Սերոբ, խաբեբա, ճողոփյուն, հենացուպ, բորբ, համբակ, եղբայր, թափթփել, կառափնարան, ջրարբի, սրտատրոփ, բամբասել, գամփռ, ճեպ-ճերմակ, Քերոփյան, Արփիար, սթափվել, սրբազան, սրբագրիչ, շաբաթ, որբանոց, աբխազ, խոպան, խոպ, ծփծփալ, սարսափելի, սոսափյուն, շեփորահար, սերբական, սեփական, ծպտուն, սեպտեմբեր, երբևիցե, սաոր, սափրիչ, կափ-կանաչ, աղբահավաք, ամրակոփ, դաբնեվարդ, ողբանվագ, սրբավայր, գոմաղբ, թափթփուկ, նրբակազմ, աղբակալ, ակնաղբյուր,արամբի։

Рубрика: Մայրենի

Շտեմարան 21-30

21. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ձ.

1) ատաղձագործ, անձկություն, խուրձ, մրցույթ
2) հարցուփորձ, բարձիթողի, երկնաբերձ, խոտհունձ +
3) պախուրց, վերամբարձ, դերձակ, դեղձանիկ
4) արվարձան, արծնապատ, առեղծված, անցուդարձ

22. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ծ.

1) ցնծալ, կցկտուր, կտրվածք, ծածկոց
2) անեծք, հանդիպակաց, փայծաղ, մածուցիկ
3) սերուցք, ձվածեղ, վեհապանծ, թերմացք
4) թրծակավե, կոծկել, լացուկոծ, տխեղծ +

23. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերումէ գրվում ց.

1) բռունցք, ընչացք, լվացք, սերուցք
2) ընթացք, խեցգետին, կացարան, տրցակ
3) ապաթարց, հունցել, լիցք, հիացք,
4) հոգեցունց, պախուրց, հանդիպակաց, ցնծալ +

24. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գվում ջ.

1) թրջել, զղջալ, գոճի, որջ
2) գաղջ, աճպարար, աջհամբույր, արջուկ
3) միջև, քուրջ, հորջորջել, շիճուկ
4) քաջք, զիջել, աջլիկ, ոջիլ +

25. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ճ.

1) Տաճկաստան, բվեճ, կառչել, պարկուճ
2) գոճի, պաճուճանք, կոճկել, մարմաջ
3) գաճաճ, հարճ, վաչկատուն, քմահաճ
4) բաճկոն, խոճկոր, ճանճ, ճոճք +

26. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ղ.

1) փղձկալ, տաղտկալի, դժոխք, փայծաղ
2) դժխեմ, թուխս, ուղտատեղի, թուղթ
3) գաղտնիք, գաղթօջախ, մաղթանք, աղճատել +
4) սանդուղք, հախճապակի, ցնցուղ, ողբ

27. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում խ.

1) դժխեմ, խախտել, հախճաղյուս, ապուխտ +
2) հինակմախք, բողկ, բախտակ, նախշավոր
3) բաբախյուն, թուխս, ուխտադրուժ, թուղթ
4) ճղփալ, դժոխք, զմրուխտ, գաղտնիք

28. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ր.

1) թորշոմել, խարույկ, իրարամերժ, բուրվառ +
2) գանգուր, խռչակ, գրաբար, կերոն
3) ճռվողյուն, որմնախորշ, պայտար, կարկառել
4) գոլորշի, մատռվակ, խորշակ, խարտոց

29. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ռ.

1) պառկել, տոպրակ, վառվռուն, տառեխ
2) ուռճանալ, քառասնական, կոխկռտել, ճմռթել +
3) փռթկալ, քրջոտ, պառակտել, կրճոն
4) փնտրտւոք, փարթամ, ճառասաց, եռամսյա

30. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում մ.

1) ըմբռնել, ամպամած, թումբ, գամփռ +
2) ամփոփել, համբավ, ամբարտավան, անբավ
3) ամբիոն, ամբոխ, բամբիռ, անբասիր
4) ճամփա, թմբլիկ, զամբիկ, անբարբառ

Рубрика: Մայրենի

Քերականություն

Ը-ի ուղղագրություն

Հյուրընկալ, անակնկալ, անընկալելի, ակնբախ, ձկնկիթ, սրընթաց, ճեպընթաց, ինքնըստինքյան, կորնթարդ, մթնկա, հատընտիր, գույնզգույն, անստորագիր, հետզհետե, ակնդետ, խոչընդոտ, անընդմեջ, ակնթարթ, մակընթացություն, մթնշաղ, ազգընտիր, վայրընթաց, զուգընթաց, համընկնել, չընդդիմանալ, երկընտրանք, կորնթարդ, համընթաց, գահընկեց, գիրկընդխառն զմռսել, ընթերակա, ինքնըստինքյան, չընկճվել, ամենաընտիր, մթնշաղ, անընդունելի, անդընդմեջ, որոտընդոստ, ձկնկիթ, ամենաընդունակ, հոտնկայս, անընդհատ, չընդունել, ընկրկել, ընչացք, մերընդմերթ, գույնզգույն, գործընկեր, դյուրըբռնելի, հետզհետե, մեջընդմեջ, չըմբոշխնել, վերընթաց, ընձուղտ, մակընթացություն, օրըստօրե, արագընթաց, դասընկեր, ամենաընդունելի, լուսնկա, վերընձյուղվել:

Рубрика: Անգլերեն

Class work

What is profeshion

What is your job

What is your ocpiteioen

an airhostes

nurse — բուժքույր (դայակ)

Barber — վարսավիր

Hairdresser — վարսահարդար

Mechanic — ходовик

Tie — փողկապ

Scirt — կիսաշրջազգեստ

 

Present perfect tence ներկա վաղակատար

Have has + բայի 3 ձև

ցհյց է տալիս գործողություն, որը կատարվել է անցյալում, բայց ունի սերտ կապ ներկայի հետ։ Արդյունքը միշտ լինում է արտահայտված կամ present continues-ով կամ present simple-ով

She speaks English very well. She has lieve in England for 5 years. The Baby is crying, because someone has offented it. The boy is playing, because he has done all his homework.

Բնորոշող բառեր

Already, ever, never, yet always, for since, today, this is, once, twice, three times, four times… I have sin You have sin he she it has seen we you they have seen have I seen

Рубрика: Մայրենի

Շտեմարան 11-20

11.

1) այծյամ,ջղային,բրաբիոն,ժողովածույում

2) բարյացակամ,արքայորդի,լռելյան,կաթսայատուն +

3) պատանյակ,սերմնացուի,միլիոն,մարմարյա

4) ռնջեղջյուր,դշխոյական,ակացիյա,ամալյա

12.

1) ողբասաց,ջրարբի,սրբապատկեր,հղփանալ

2) նրբաճաշակ,հարբեցող,արբշիռ,գրաբար +

3) երբեմնի,դարպաս,աղբարկղ,դարբին

4) արմունք,աղբյուր,անխափան,նրբագեղ

13.

1) հափշտակել, թփրտալ, ճամպրուկ, ընդհուպ

2) ծոպք, թարփ, պապակ, ճեպընթաց

3) հպանցիկ, ծոպավոր, ճողոպրել, հապշտապ +

4) դարպաս,ամպշող, թմբլիկ, ըմպանակ

14.

1) խարխափել, ծոպավոր, ճեփ-ճերմակ, թրմփալ

2) հափրուկ, երկնահուպ, սփրթնել, թրմփոց

3) շամփրել, քարակոփ, Հռիփսիմե, ոսկեծուփ +

4) կոպերիզ, երբնաթույր, հղփանալ, արփի

15.

1) շագանակագույն, զիգզագաձև, Վարդգես, վարգել +

2) ճաքճքել, նորոգել, հեղգ, դրասանք

3) ծեգ, սգազգեստ, հաքարգ, արքունիք

4) ճրագալույց, ճգնակյաց, օձիք, գոգավոր

16.

1) վարկաբեկել, սայթաքել, փակցնել, շագանակ

2) մակաղել, քողտիկ, համաճարակ, վարակ +

3) հարկահավաք, աքցան, փեղկ, անհարկի

4) դիցուք, մակույկ, նախկին, նախքան

17.

1) Հմայք, սրնքակալ, սուգ, վարակիչ

2) Սուքիաս,մեզերք, շոգեքարշ, վարկանիշ

3) կառք, չոքել, մարագ, շքերթ

4)բազրիք, ընդերք, բերանքսիվայր, տաքդեղ +

18.

1) երդիկ, եդվյալ, անդադար, որթատունկ

2) կորնթարդ, անհողդողդ, արդուկ, խորթություն

3) ստահողդ, որդնել, անդամալույծ, վարսանդ +

4) դդում, վարդյան, Տրդատ, բաղդատել

19.

1) բիրտ, թատերգություն, խախուտ, աղոթք

2) խրտվիլակ, գախտուկ, գրտնակ, զարտուղի +

3) կրտսեր, ճտքավոր, մտնոլորտ, սփրթնել

4) փտախտ, փութկոտ, քողտիկ, խոտհարք

20.

1) վաթսուն, անութ, փտեցում, փութկոտ

2) արթմնի, ակարթ, արդուկ, զվարթություն

3) զարթուցիչ, ակնթարթ, հայթայթել, խայտալ

4) ակութ, անթացուփ, երթուղի, ընթանալ +

 

 

Рубрика: Մայրենի

Շտեմարան

1.

1) մենաէական, Քրիստոնեություն, երբևիցե, ինչևէ

2) հնէաբան, պատնեշ, չէինք, առէջաթել.

3) եղերերգ, ափեափ, չենք, լայնէկրան

4) ղոցէրոցք, հրազդանհէկ, չէի, անէ  +

2.

1) անեզր, խուռներամ, երբևէ, նախօրե

2) նրբերշիկ, լայնեզր, լուսերես, անէացնում

3) բազմերանգ, օրըստօրե, հրեշ, դողէրոցք

4) ինչևիցե, եղերերգ, գեղուղեշ, աներկբա

3.

1) անօրեն, տնօրինություն, օրըստօրե, օրորել

2) մեղմորեն, մեղմօրոր, միջօրեական, քառորդ

3) առօրեական, աշխարհազոր, հօգուտ, հօդս ցնդել

4) ապօրինի, նախօրե, վաղօրոք, հանրօգուտ +

4.

1) հնօրյա, փայտոջիլ, միջօրեական, օրեցօր

2) նախօրոք, աշխարհազոր, ազգօգուտ, գիշերօթիկ

3) հանապազորդ, անօթևան, թախծօրոր, ականջօղ

4) հանապազօր, առօրյա, անօրինություն, ոսկեզօծ +

5.

1) արագոտն, պնդօղակ, հոտընկայս, հրանոթ

2) քնքշօրոր, հնգօրյակ, վաղորդյան, նրբորեն

3) հանրօգուտ, անորակ, հատորյակ, հանապազօր

4) հանապազորդ, եռոտանի, կրծոսկր, լացուկոծ +

6.

1) Խոչընդոտ, անընտել, ակնթարթ, մթնկա

2) Կորնթարդ,որոտընդոստ,առընթեր,սրընթաց

3) Օրըստօրե, հյուրընկալ, գահընկեց, անընդմեջ, +

4) ինքնստինքյան, լուսընկա, ճեպընթաց, մերթընդմերթ.

7.

1) Թեթևոտն, հոգեվորդի, գոտևորել, եղրևանի

2) սերկևիլ, հևք, կարևոր, հետևակ +

3) որևէ, հոգևոր, հոգեվարք, ոսկևորել

4) Բևեկնախեժ, երևույթ, գերեվարել, սեթևեթել

8.

1) արևակն, երևակել, ոսկեվազյան, գոտևորել

2) ագևոր, ալևոր, ձևույթ, արևկա +

3) եղրևանի, արևմտաեվրոպական, օթևան, արևառ

4) կարևոր, հոգեվիճակ, հոգևոր, հևիհև

9.

1) հոգեվիճակ, արևավառ, ագևոր, ոսկեվաճառ

2) կարևոր, գերեվարել, տարեվերջ, գոտևորել

3) արևմտաեվրոպական, ոսկեվարս, անձրևային, սերկևիլ

4) ագեվազ, գինեվաճառ, ուղեվճար, դափնեվարդ +

10.

1) տույժ, հեռակայել, էական, արքայորդի

2) ատամնաբույժ, Սերգեի, հայելազարդ, լռելյան

3) նայիրի, սկեսրայր, երեխայի, աղյուսակ +

4) խնայել, հետիոտն, ջղային, աշխույժ

Рубрика: Անգլերեն

Home work

1)He is considering quitting his job.

2)It is working.

3)They are planning a trip.

4)The dog is sleeping.

5)I am teaching English.

6)She is going on a trip next week.

7)He is driving to his parent’s house next weekend.

8)They are going to France next year.

9)We are leaving after we pack our bags.

10)They are watching a movie after they eat dinner.

Рубрика: Պատմություն

Հինդու քաղաքակրթություն

Հինդուիզմն աշխարհի ամենահին կրոններից մեկն է, որը արմատներով հասնում է մինչև վեդիական, հարապպական և դրավիդյան քաղաքակրթություններ, ինչի համար նրան համարում են կրոններից հնագույնը: Ի տարբերություն Աբրահամյան կրոնների, հինդուիզմը չի ունեցել հիմնադիր, հինդուիզմում բացակայում է ընդհանուր դոկտրինը և հավատամքի ընդհանուր կարգը։ Իրենից ներկայացնում է տարբեր կրոնական ավանդույթների, փիլիսոփայական կարգերի և հավատամքների ընտանիք, որոնք հիմնված են միաստվածության, բազմաստվածության, պանթեիզմի, մոնիզմի և նույնիսկ աթեիզմի վրա: Հինդուիզմում գոյություն ունի սրբազան գրությունների մեծ քանակություն, որը բաժանվում է երկու հիմնական կատեգորիաների Շրուտի և Սմրիտի։ Читать далее «Հինդու քաղաքակրթություն»

Рубрика: Մայրենի

Ժամանակի կառավարում. իմ օրը՝

 

Ինչպե՞ս պլանավորել ձեր օրը

Ինչու՞ մարդկանց օրը չունի առնվազն 30 ժամ: Ինչու՞ հենց 24: Կարո՞ղ են արդյոք այս կարճ ժամանակահատվածում տեղավորել  բոլոր այն գործերը, որոնք պետք է օրվա ընթացքում կատարվեն: Դուք կարող եք տեղավորել և ավելին, քան այն, ինչ դուք պլանավորել եք։ Միայն մեկ բան է կարևոր՝ ինչպես կազմակերպել օրվա ռեժիմը:

Ինչպե՞ս սովորել պլանավորել ձեր օրը

Նախ և առաջ, պետք է ասել, որ միայն շատ պատրաստված անձ կարող է ղեկավարել պլանավորումը: Շատերի համար  հատուկ գործիքներ են անհրաժեշտ: Հետևաբար, առաջին քայլը, թե ինչպես պլանավորել ձեր օրը, կլինի ձեզ համար առավել հարմար օգնականի ճիշտ ընտրությունն ու ձեռքբերումը։ Ի՞նչ կարող է դա լինել:

Այօրվա դրությամբ ստեղծված են բավականին լուրջ համակարգչային ծրագրեր՝ կազմակերպիչներ։ Նրանց թվում `Microsoft- ի  OneNote մշակումը, որը համատեղում է անձնական և աշխատանքային նոթատետրեր: Շատ բաժիններ, էջանիշեր, հիշեցումներ ըստ ընտրության — այս ամենը թույլ չի տա ձեզ նահանջել օրվա ընթացքում առավոտյան նախատեսված ճանապարհից:

Մեկ այլ տարբերակ `թղթային օրագիր, որը հարմար է պահել հագուստի գրպանում: Այս գործիքների ընտրությունը շատ մեծ է. Դրանք դասական Moleskines- ն (200-ից ավելի հրատարակված օրագիր), Գլեբ Արխանգելսկու վերջին մշակումները և Յանա Ֆրանկի ստեղծագործողների համար նախատեսված նոթատետրեր են:

Մեկ ուրիշ տարբերակ այն մարդկանց համար, ովքեր փնտրում են իրենց աշխատանքային օրերը ճիշտ ձևակերպել լինում  են ստեղծագործական ժամեր որոնք, յուրաքանչյուր 15 րոպեում կամ կես ժամում նվագում է երաժշտություն, չափելու  աշխատանքը և ժամանցը:

 

Ինչպե՞ս պլանավորել ձեր գործերը օրվա համար:

  1. Որոշելով, թե ինչպես պլանավորել ձեր օրը, դուք չպետք է նշեք րոպեներով: Այսպիսի դժվար շրջանակում, որը դուք կարող եք դնել ձեզ, թույլ չեն տան ձեզ տեսնել, թերեւս, ավելի կարեւոր նպատակն եւ ավելի անհրաժեշտ գործը:

2 ․ Օգտագործեք ներածված պլանների սկզբունքը: Այսինքն, արժե առանձնացնել երկարաժամկետ (մեկ տարի, օրինակ) եւ ամենամոտ (օրվա համար) հաշվարկված դեպքերը: Օրինակ, որոշեք ինքներդ ձեզ համար, թե ինչ պետք է անեք մեկ տարվա ընթացքում, ապա բաժանեք խնդիրը ամիսների, շաբաթների եւ օրերի: Որպես կանոն, խնդիրն իրականացնելու համար հնարավոր չէ պլանավորել քայլ առ քայլ նպատակները: Կյանքը լի է անակնկալներով, եւ դա պետք է հաշվի առնել:․

  1. Ավելի լավ է օրվա գործերը պլանավորել նախորդ օրվա երեկոյան։
  2. Ռեժիմը պետք է լինի հարմար ձեզ համար: Օրվա գործերի պլանավորման ժամանակ նկատի առեք ձեր բիորիթմները (բու/ կռունկ)։
  3. Որպիսզի հասկանալ, թե ինչպես ճիշտ կազմակերպել ձեր օրը, որոշեք առաջնահերթ խնդիրները: Ամենադժվարին խնդիրները դրեք այն ժամերին, երբ զգում եք ուժի մեծագույն աճը (կռունկների համար դա առավոտյան ժամանակ է, բուերի համար դա երեկոյան ժամերն են): Ոչ կարեւոր բաներ էլ արեք,մի հետաձգեք հաջորդ օրվա:
  4. Քանի որ օրվա համար պատշաճ կերպով կազմակերպելը հնարավոր չէ, հաշվի չառնելով հանգստի ժամանակը, մի մոռացեք ներառել ձեր պլանում այս կետը: Ձեր աշխատանքային ժամը սահմանեք օրական 7-9 ժամ: Միեւնույն ժամանակ հանգստանալու համար ամեն ժամ առնվազն 5 րոպե տրամադրեք հանգիստի և ամբողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում մոտ կես ժամ `ճաշի ընդմիջման համար:

Օրվա պլաններ կազմակերպելու ժամանակ, հարկ է հիշել, որ պլանավորված գործողությունները նույնն են, ինչ պլանի իրական մարմնավորումը: Նրանք պետք է ընկալվեն որպես պայման, որը թողնում է կյանքի վրա հետք: Եթե ինչ-որ բան եք պլանավորում եւ չեք կատարում, ապա ինչ է այս գործընթացի իմաստը:

Աղբյուրը

 

 

Рубрика: Պատմություն

Հայաստանը 7-րդ դարում

Արաբական արշավանքները դեպի Հայաստան, տեղի է ունեցել 7-րդ դարի կեսերին։ Արշավանքներ, որոնց նախնական նպատակն էր թալանել Հայկական լեռնաշխարհի ու նրա բնակչության հարստությունները հետագայում աստիճանաբար այն տիրելու և մաս-մաս արաբներով վերաբնակեցնելու համար։ Նախապես պարտության մատնելով դարավոր պատերազմներից հոգնած երկու տերություններին արաբները արշավեցին Հայաստան։ Արշավանքները տեղի էին ունեցել Արաբական խալիֆայության ստեղծման դարաշրջանում։ Արաբական թերակղզում դարեր շարունակ օազիսից օազիս թափառող ցեղերը միավորվում են իսլամի կանաչ դրոշի ներքո և ստեղծում ժամանակի ամենահզոր պետությունը։ Այն մեծ ազդեցություն է թողնում համաշխարհային պատմության ու մշակույթի վրա։ Արաբական արշավանքներից խուսափելու նպատակով ժամանակի հայկական վերնախավը պայմանագիր է կնքում խալիֆայության հետ, որով Հայաստանը ընդունում է նրա գերիշխանությունը, իսկ խալիֆայությունը պարտավորվում է հարգել նրա ինքնիշխանությունը։ Հայաստանը, Վրաստանը, Աղվանքը և Չողա երկիրը միավորվեցին վարչատարածքային մեկ միավորի Արմինիա կուսակալության մեջ։